California State Government vedtager deres første lovforslag, der udelukkende er centreret om fremtiden for blockchain...

Lovforslaget er netop vedtaget af begge kamre i den californiske delstatslovgiver, og det er designet til at lægge grundlaget for stort set alt, hvad staten gør i fremtiden med hensyn til blockchain-teknologi, samt definere, hvordan staten lovligt vil se ordet "blockchain" helt.

Lovforslagets intentioner er skitseret som:

"Dette lovforslag vil indtil 1. januar 2022 kræve, at sekretæren for den statslige driftsagentur skal udpege en blockchain-arbejdsgruppe senest den 1. juli 2019.

Lovforslaget ville definere blockchain. Lovforslaget, på eller før den 1. juli 2020, vil kræve, at arbejdsgruppen rapporterer til lovgiver om de potentielle anvendelser, risici og fordele ved brugen af ​​blockchain-teknologi af statsregeringer og Californien-baserede virksomheder, som specificeret."


Den fulde tekst af lovforslaget er nu på statens lovgivers hjemmeside her.
-------  
Forfatter: Ross Davis
E-mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk