Schweiz vedtager nye regler for Stablecoins, da de forbereder sig på at blive hovedkvarter for Facebook's Libra Cryptocurrency...

Ingen kommentarer

Den schweiziske finansmarkedstilsynsmyndighed (FINMA) har netop vedtaget yderligere regler specifikt for staldmønter, da nationen forbereder sig på at blive hjemsted for Libra Associations hovedkvarter.

Dette er ikke et fjendtligt træk - Facebook anmodede om klarhed over eventuelle vagt formulerede regler og klare svar for eventuelle resterende gråzoner.


Ingen kommentarer